Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Poďme sa spolu rozprávať! Neskôr zistíte, že sme vlastne celý čas hovorili po anglicky... :-)

 

 

 

Čo charakterizuje moju prácu a hodiny angličtiny ?
 

 

 

- cieľom je vzbudiť v ľuďoch pozitívny postoj k angličtine

 

- živé hodiny, konverzácia účastníkov tvorí väčšinu hodiny, precvičovanie slovíčok a vetných vzorov špeciálnou

 

 metódou s multifikačným efektom

 

- lektor vedie hodinu v angličtine s akcentom a bezchybnou gramatikou


- skutočný záujem o človeka a individuálne jednanie s každým záujemcom

 

- pozitívny prístup, pochvala, motivácia, jasné pravidlá, disciplína, utvrdzovanie správnych hodnôt

 

- domáce úlohy a eseje na precvičenie učiva, počúvanie s porozumením

 

- postup podľa prepracovaného systému a vopred pripravené hodiny

  

- jasný cieľ každej hodiny v kombinácii so spontánnou improvizáciou, dopredu pripravený koncept na celý rok 

 

- profesionálne učebné pomôcky vzbudzujú záujem

 

- tvorivá inšpirácia a návod ako si udržiavať dobrú úroveň angličtiny aj po skončení kurzu